Noli me tangere buod ng pag dating ni ibarra

Posted by / 21-Apr-2018 06:51

Noli me tangere buod ng pag dating ni ibarra

Magalang naman itong tinanggihan ni Ibarra dahil kailangan niyang asikasuhin ang kanyang mga bisita.

Umalis ang mga kabataan at nilibot ang abalang bayan.

Umakyat sila, pinainom ng tsokolate, at napilitang makinig sa piyano na siyang kinabagot din ni Sinang.

Muli naman inalok si Ibarra na sumama sa hapunan ni Kapitan Basilio sapagkat dadating si Padre Damaso.

Agad na tinanong ni Ibarra sa tagapangalaga kung bakit nila ito ginagawa at nasabihan siya tungkol sa gulong nagawa ni Sisa. Sa mga pangyayaring ito, napagtanto ni Maria Clara na may mga taong hindi maligaya, mga sawi.

Pagdating nila sa kanilang tirahan, hiniling ng dalaga na manatili sa kanyang silid.

Umakyat si Maria Clara na iniisip na ang pista ay nakakabagot kapag hindi mo gaanong kakilala ang mga panauhin.

Tuwang-tuwa ang mga mamamayan kay Maria Clara dahil sa kanyang angking kagandahan, dalisay, at busilak na puso.

Ilang sandali lamang ay nagkakailaw na ang mga bahay nang palubog na ang araw.

Pinaliwanag ni Ibarra kung bakit hindi pa ito masyado naaayos dahil siya ay abala ngunit pinangako niyang tutulong naman ang kura kay Sisa dahil malaki ang pagmamalasakit nito.

Nang pagkasabi nito, nakita nilang kinakaladkad si Sisa ng isang autoridad.

noli me tangere buod ng pag dating ni ibarra-3noli me tangere buod ng pag dating ni ibarra-65noli me tangere buod ng pag dating ni ibarra-75

Kabanata 28- Sa Takipsilim Labis na pinagkaabalahan ni Kapitan Tiago ang kanyang bahay upang higitan ang mga tahanan ng iba.

One thought on “noli me tangere buod ng pag dating ni ibarra”